Pirmais WordPress laidiens latviešu valodā

Nepilnu trīs mēnešu laikā sagatavots pirmais publiskais WordPress laidiens latviešu valodā. Tā sagatavošanā piedalījās šādi brīvprātīgie: Imants Ģipslis, Miks Latvis, anonīms brīvprātīgais, Līna Sondore un Jāzeps Baško. Īpašs paldies par atsaucību un palīdzību Nikolay Bachiyski, WordPress lokalizācijas galvenajam vīram no Bulgārijas.

Pirmajā laidienā ir vairāki desmiti neiztulkotu frāžu, kā arī dažviet tulkojums nav viendabīgs. No citiem darbiem brīvajā laikā turpinām strādāt pie tā uzlabošanas. Ja jums ir ieteikumi (latviskotas frāzes), kā uzlabot tulkojumu, iesniedziet tos šeit. Laidiens ietver iztulkotu (bet nepārbaudītu) noklusēto Kubrick kažociņu. Tuvākajā laikā galveno uzmanību veltīsim šī kažociņa noslīpēšanai. Izskatās, ka ar frāžu iztulkošanu nepietiek un nāksies arī palabot pašu šablonu latviešu valodas teikumu uzbūves specifikas dēļ.

Ja kāds ir pats pilnībā latviskojis kādu kažociņu un vēlas, lai tas tiktu iekļauts WordPress latviešu valodas laidienos, sazinieties ar mums. Ja esat iztulkojuši kādus populārus un produkcijas versijas spraudņus, varat sūtīt arī tos. Lūdzu, nesūtiet tulkojumus, kurus neesat sagatavojuši paši. WordPress latviešu tulkojums ir pieejams zem tās pašas licences, zem kuras pats WordPress.