Easy Author Image

Adds an author image uploader to your profile page. Upload an author image right from…


Jesse Lawson 4  000+ aktīvās instalācijas Pārbaudīts ar 5.2.14 Atjauninātās pirms 3 gadi

Author Image

Lets you easily add author images on your site.


Denis de Bernardy & Mike Koepke 4  000+ aktīvās instalācijas Pārbaudīts ar 4.3.27 Atjauninātās pirms 6 gadi

Profile Xtra

This plugin adds some xtras to authoring profile: profile image, social media contacts, as well…


Ernesto Ortiz Mazāk par 10 aktīvās instalācijas Pārbaudīts ar 4.9.19 Atjauninātās pirms 4 gadi