Etiķete

WordPress atvērtā pirmkoda projektā mēs saprotam, ka mūsu lielākā vērtība ir kopiena, kuru mēs atbalstām. Projekts kopumā ievēro šos Katedrāles un tirgus filozofijas pamatprincipus.

  • Ieguldījumi WordPress atvērtā pirmkoda projektā ir par labu visai WordPress kopienai, nevis konkrētiem uzņēmumiem vai privātpersonām. Visas darbības, ko veicat kā līdzstrādnieks, jāveic, ievērojot sabiedrības intereses.
  • Dalība WordPress atvērtā pirmkoda projektā ir atvērta visiem, kas vēlas pievienoties, neatkarīgi no iespējām, prasmēm, finansiālā stāvokļa vai citiem kritērijiem.
  • WordPress atvērtā pirmkoda projekts ir brīvprātīgo vadīta kopiena. Pat gadījumos, kad līdzstrādniekus sponsorē uzņēmumi, šis laiks tiek ziedots visas atklātā pirmkoda kopienas labā.
  • Jebkurš kopienas loceklis var ziedot savu laiku un dot ieguldījumu projektā jebkurā formā, ieskaitot dizainu, kodu, dokumentāciju, kopienas veidošanu, tulkojumu utt. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni make.wordpress.org.
  • WordPress atvērtā pirmkoda kopienai rūp daudzveidība. Mēs cenšamies uzturēt viesmīlīgu vidi, kurā visi var justies iekļauti, saglabājot saziņu bez diskriminācijas, kūdīšanas uz vardarbību, naida veicināšanas un nevēlamas rīcības.

Pašlaik tiek īstenots projekts, kura mērķis ir izveidotu projekta mēroga rīcības kodeksu, lai mēs varētu nodrošināt mūsu ieguldītāju drošību.

Sanāksmes tiek rīkotas kanālā #community-team Slack channel un protokoli tiek publicēti vietnē Make Community blog.